Polityka jakości

 

W firmie Galwax zajmujemy się usługami galwanizacyjnymi. Poprzez wszystkie nasze działania dążymy do osiągnięcia i utrzymania zaufania oraz zadowolenia zainteresowanych stron.

1. Klientów
2. Właściciela
3. Pracowników
4. Społeczeństwa
5. Dostawców

Nasze cele dotyczące jakości  to:
1. Utrzymanie standardów jakościowych wymaganych przez klientów.
2. Doskonalenie procesów produkcyjnych.
3. Dbałość o środowisko.
4. Osiągnięcie i utrzymanie pozycji lidera w branży usług galwanicznych w naszym regionie.

Powyższe cele realizujemy poprzez:
1. Wykonywanie usług w sposób terminowy o jakości zaspokajającej wymagania klientów.
2. Wprowadzanie nowych technologii.
3. Racjonalne wykorzystanie energii, wody i innych surowców oraz zapobieganie  zanieczyszczeniom środowiska.
4. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników.
5. Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces ciągłej  poprawy jakości.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest wdrożenie oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009.

Polityka Jakości jest znana wszystkim pracownikom Zakładu. Za jej realizacje odpowiedzialny jestem osobiście, deklaruję również zapewnienie zasobów niezbędnych do funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Właściciele Zakładu
Hanna i Jan Sołtysińscy